Over ons

Ons website-adres is: https://www.seppefrans.be.

Omgang met persoonlijke gegevens

Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens! Seppe Frans is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit ook in de toekomst nooit zullen doen.

Uw rechten als individu

Met betrekking tot de persoonsgegevens die deze website  verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht:

  • U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.
  • U kan uw gegevens laten verbeteren. In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.
  • U kan uw gegevens laten verwijderen. Indien u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, kan u vragen deze te laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. Dit kan via volgende kanalen: Via e-mail op frans.seppe@gmail.com.

Technologieën

Deze website gebruikt internettechnologieën (bv. cookies, JavaScript) enkel met de opzet u de bediening van de internettoepassingen te vergemakkelijken. Om onze websites aantrekkelijker te maken, worden zo nu en dan automatisch inlichtingen ingewonnen, bv. over de browser, het besturingssysteem, het aantal kliks, de doorsnee-bezoektijd per site. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden ingezameld.

Doorverwijzingen naar andere websites

Op deze website zijn er verwijzingen (links). Daarmee kan u op de websites van andere ondernemingen terechtkomen. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van deze sites is Seppe Frans niet verantwoordelijk.

Foto / Video

Er worden foto’s of video’s gebruikt op deze website. Indien U vindt dat een bepaalde foto een inbreuk is op uw privacy, kan U dat steeds melden via e-mail op frans.seppe@gmail.com.

Melding van een inbreuk

Indien er een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Seppe Frans u hier uitdrukkelijk van op de hoogte brengen tenzij een wettelijk verbod hiertoe voorhanden is. Wij zullen u meer bepaald in kennis stellen van:

  • de aard van de inbreuk;
  • de gegevens die aan de gegevensbeschermingsauthoriteit werden meegedeeld;
  • de genomen maatregelen.

Vragen omtrent gegevensbescherming

Hebt u vragen of opmerkingen omtrent gegevensbescherming op deze website? Gelieve dan contact op te nemen met ons via e-mail op het e-mailadres frans.seppe@gmail.com.

Seppe Frans  kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op deze website. Van belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal u geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen. Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommission.be.

Klachten

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).